همه نوشته‌های محمد ابراهیم حسینیان

کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیر فرهنگسرای خادم الشریعه شهرداری مشهد