انتقال پیام فرهنگی در قالب هنر هفتم

با سلام و احترام

به لطف خدا قرار است که سه فیلم کوتاه از سه فعالیت کلیدی فرهنگسرای شهید خادم الشریعه شهرداری مشهد تهیه و از شبکه خراسان رضوی پخش گردد.

1. فیلم کوتاه “سد معبر نکنیم” که همکنون در مرحله تدوین است

2. فیلم کوتاه “مدرسه شکوفایی” که همکنون در مرحله پیش تولید است

3. فیلم کوتاه “کتابی به وسعت محله” که در مرحله تدوین فیلم نامه است.